Kemijsko čišćenje instalacija

Izdvajamo uslugu čišćenja sustava grijanja sa specijalnom pumpom

Često čujemo od klijenata da “centralno ne radi kao prije” i da je “oslabilo grijanje”. Uzrok tome najčešće su talog i naslage u sistemu grijanja zbog čijeg nakupljanja se događa da učinkovitost sistema postane manja do 50 posto.

termovizijsko-snimanje-instalacije
Učinkovitost 40%
power flushing
Učinkovitost 100%
power flushing
Prikaz sheme spajanja kod čišćenja instalacije

Što obuhvaća Kemijsko čiščenje instalacija (Power Flushing) ?

       1.Kemijska analiza vode iz sistema centralnog grijanja.

       Analizom se određuje:

                    •  Prisutnost željeza

                    •  Prisutnost bakra

                    •  Tvrdoća vode

                    •  Ph vrijednost

                    •  Drugi parametri važni za određivanje kvalitete vode za grijanja

2. Kemijsko čišćenje (power flushing) sistema namjenskim sredstvima.

Sredstva pospješuju odvajanje naslaga i taloga s površina i omogućuju njihovo lako i učinkovito ispiranje.

3. Ispiranje sistema centralnog grijanja.

Ispiranje se obavlja brzim protokom vode kojeg stvara snažna cirkulirajuća pumpa. Promjenom smjera protoka vode pospješuje se učinak ispiranja.

4. Kontrola učinka ispiranja sistema.

Kontrola učinkovitosti ispiranja provodi se sa ciljem da se utvrdi da li je iz sistema ispran sav talog i naslage. Posebnim uređajem utvrđuje se ukupna koncentracija otopljenih tvrdih tvari u vodi prije i nakon ispiranja. Dobiveni rezultati pokazuju da li je sistem  dobro ispran od kemikalija i prljavštine.

5. Kemijska zaštita sistema.

Nakon što je utvrđeno da su iz sistema isprane sve naslage i otopljene tvari, u sistem se dodaje sredstvo za zaštitu protiv korozije i stvaranja nakupina kamenca.

       6. Balansiranje sistema i njegovo puštanje u rad.

       • Povećanje toplinskih učinaka sistema centralnog grijanja

       • Uklanjanje hladnih mjesta na radijatorima

       • Brže zagrijavanje sistema

       • Smanjenje buke u bojleru

       • Smanjenje emisije CO2

       • Bolju cirkulacija

       • Kemijsku zaštitu sistema

       • Produljenje radnog vijeka sistema centralnog grijanja

       • Manje račune za grijanje

Kako bi spriječili velike kvarove i troškove, obratite pozornost na sljedeće:

        • poneki radijatori su u potpunosti ili djelomično hladni (pojava hladnih mjesta ),

        • pojačana buka u bojleru i pumpi,

        • česti zastoji pumpe

        • pojava hrđe u radijatorima,

        • curenje radijatora,

        • radijatori su hladni na dnu,

        • sporo zagrijavanje pojedinačnih radijatora

        • potrebno je dulje vrijeme da se sistem zagrije na traženu temperaturu,

        • slaba cirkulacija

        • visoki računi za grijanje